Sunday, January 9, 2011

Visi Persatuan Siswazah Sabah


Memperkasakan peranan barisan intelektual dalam sama-sama mencapai pembangunan negara secara beriltizam dan bersepadu ke arah mengurus dan pembudayaan ilmu yang seimbang terhadap masyarakat dalam memenuhi keperluan jasmani, emosi, rohani dan intelektual

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More